Acil Eylem Planı

Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.
Acil eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelme ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.
 

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ortam ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak,
  • Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum eylem planı hazırlanır.

Acil durum planı hazırlanırken aşama aşama ilerlenmeli ve her bir işyeri kendi şartları doğrultusunda bu planı titizlikle hazırlamalıdır. Ayrıca olası acil durumlar için gerekli acil durum telefon numaraları her zaman ulaşılır olmalıdır.