İşyeri hekimi eğitimini başarı ile tamamlayan uzman hekimlere “işyeri hekimi” denir. İşyeri hekimliği eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda düzenlenen sınavlardan geçer not almayı başaran uzman hekimler işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanırlar. İşyeri hekimliği sertifikası geçerlilik süresi 7 yıldır; 7 yılın sonunda isteyen hekimler eğitimlerini yineleyerek işyeri hekimi olarak görev yapmaya devam edebilirler.
Görevleri, eğitimleri, sorumlulukları ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan “işyeri hekimliği yönetmeliği” kapsamında belirlenen işyeri hekimlerinin önemi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile artmıştır. Bu kanun ile tehlike sınıfları doğrultusunda iş yerleri işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur. İşyeri hekimliği ve önemi hakkında detaylı bilgi aktaracağımız bu yazımızda “işyeri hekimi kimdir?”, “işyeri hekimi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?” ve “iş yeri hekimlerinin görevleri nelerdir?” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Eğitime katılıp işyeri hekimliği sertifikası alan doktorlar görev yaptıkları işyerlerinde çeşitli sorumluluklar alırlar. İşyeri hekimlerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir: İşyerinde sigortalı olarak çalışan kişilerle işverenlere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilme yapılması, İşyerinin verimliliğini ve toplum sağlığını tehlikeye atan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi adına düzenli aralıklarla portör taramalarının yapılması, Çalışanların sağlık muayenelerinin düzenli olarak yapılarak işverenlerin karşılaşabilecekleri yaptırımların engellenmesi, Çalışanların bağımlılık yapan yasa dışı maddelerin kullanılmaması gerektiği ile ilgili bilgilendirilmesi, Çalışma koşullarından doğabilecek risklerin engellenmesi adına çalışanların koruyucu donanımlarını kullanması konusunda ikna edilmesi, Çalışanların genel sağlık durumları ile ilgili işverenlere rapor verilmesi, İşyerinde sağlık gözetimlerinin yapılması ve Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının engellenmesi adına çalışanların muayenelerinin ve bilgilendirilmelerinin gerçekleştirilmesi.
İş yerleri düzenli aralıklarla bünyelerinde sigortalı olarak çalışan personellerinin sağlık taramalarını yaptırmakla yükümlüdür. İş verimliliğinin düşmemesini ve sağlık kontrollerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan mobil sağlık taramaları ideal bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışanların iş yerinden izin almasını engelleyen ve kısa sürede üretimlerin sürekliliğini sağlayan mobil sağlık hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan iyileştirmelerin doğal ve faydalı bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Sağlık gözetimi amacıyla tıbbi tetkiklerin ve röntgen hizmetlerinin verilmesini kapsayan mobil sağlık taramaları İSG hizmeti vermeye bakanlık tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSG) ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu kurumlar gezici araçlarla anlaşmalı oldukları işyerlerine ziyaret ederek işyerlerindeki personellerin sağlık kontrollerini gerçekleştirirler. Mobil sağlık tarama testlerinin sonuçlarına göre sağlık durumu o işyerinde çalışmak için elverişli olmayan ya da riskli olduğu düşünülen personeller için zaman kaybetmeden tedavi süreçlerinin başlatılması gerekir. Gezici İSG araçları sağlık hizmetlerinde numune taşıma ve tetkik amacıyla kullanılırlar; bu araçlarda hizmet sağlayan sağlık görevlileri de tıpkı araçlarda verilecek hizmetler gibi kanunlarla düzenlenmiştir.
PUKÖ Döngüsü olarak bilinen; “planla”, “uygula”, “kontrol et” ve “önlem al” ilkelerine dayanan metodoloji tüm proseslere uygulanabilir. Son yıllarda iş disiplinini, verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla maliyet ve iş kazalarını düşürmeye yönelik uygulanan PUKÖ döngüsü “daha iyiye” ulaşmak amacıyla uygulanan bir sistem olarak tanımlanabilir. PUKÖ Döngüsü’nün kullanılmasının belli başlı amaçları bulunur. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir; Daha verimli ve etkin çalışma Ekip çalışması sinerjisini oluşturma Sürecin standardizasyonuna katkı sağlama Fonksiyonlar arası faaliyetleri iyileştirme Kaliteyi yükseltme